Back to Top

Home

Welkom op de (vernieuwde) website van de Stichting IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) Rotterdam. Er wordt nog aan gewerkt, maar er is al weer voldoende ingevoerd om de site online te brengen. Niet alleen de site is vernieuwd, ook de organisatie rond het bijbels godsdienstonderwijs is gewijzigd. De docenten zijn in dienst van het PCGVO en worden door hen betaald. Dat neemt niet weg dat wij als stichting nog voldoende werk hebben aan dit mooie en belangrijke onderwijs op de openbare basisscholen.

Komt u geregeld nog eens terug op deze website, dan kunt u hier van alles over lezen. Wij plaatsen ook leuke stukjes over lessen, aangereikt door de docenten. Daarnaast proberen we nieuwtjes over dit onderwijs zo snel mogelijk te plaatsen.